Hydra Logo

Pojďme se společně zasadit o lepší svět!

Naše každodenní rozhodnutí formují budoucnost, ve které budeme žít. Jedna z věcí, kterou můžeme ovlivnit nejvíce, je redukce odpadu. Pojďme se společně zasloužit o lepší svět a vymysleme způsob, jak redukovat odpad a jak zaručit, že co nejde redukovat, bude alespoň poctivě recyklováno.

O co jde?

Soutěž o nejlepší projekt na redukci plastového odpadu ve Vaší škole. V týmech od 3 do 30 studentů vymyslete, co můžete změnit na Vaší škole, aby se snížila produkce plastů: stanovte si cíl/e a spočítejte, kolik na Váš projekt bude potřeba peněz.

reduce

Do kdy a tak?

Nejlepší projekty vybereme 3. června. Každý podpoříme částkou do 10 000 Kč a pokud to bude potřeba, přijdeme Vás podpořit v komunikaci s vedením školy a úřady.

reuse

Jak vybereme nejlepší projekt?

V 1. kole bude odborná porota hodnotit potenciál a reálný dopad projektů a jejich udržitelnost.

Ve 2. kole budou budou všechny projekty vystaveny na webové stránce skolabezplastu.cz a bude pro ně možné hlasovat na sociálních sítích.

recover

Konkrétní pravidla


Co je cílem?
Cílem je vymyslet a uskutečnit projekt, který nejefektivněji zredukuje množství plastů užívaných ve škole.
Jak velké mohou být týmy?
Jeden projekt musí být uskutečněn ve skupince 3-30 studentů.
Jeden tým za školu, nebo jak?
Na jedné škole může být více různých projektů.
Jaké parametry má mít přihláška?
Popis projektu a jeho cíl/e, seznam studentů pracujících na projektu, rozpočet a fotodokumentace.
Do kdy se přihlásit?
Vyhlášení bude v pondělí 11. června, ukončení přihlašování projektů do 23. května.
Musíme se domluvit s ředitelem?
Do vyhlášení musí být dosaženo domluvy se školou.
Do kdy se projekt musí realizovat?
Projekty musejí být naplněny nejpozdějí do října 2019.
Když mám další otázky?
Kontaktujte nás na prokop.laichter@praha.eu.

Vít Šimral

Ten, kdo bude rozhodovat o budoucnosti, jsme my všichni - každý jeden z nás. Naše každodenní rozhodnutí formují budoucnost, ve které budeme žít. Jedna z věcí, kterou můžeme ovlivnit nejvíce, je redukce odpadu.

Vít Šimral, radní Hlavního města Prahy

Pojďme se společně zasadit o lepší svět!