Hydra Logo

Ochrana osobních údajů

Soutěž Škola bez plastů bude probíhat na území hlavního města Prahy od 23. 4. 2019 do 15. 6. 2019.

Cíl

Cílem je vymyslet a uskutečnit projekt který nejefektivněji zredukuje množství plastů užívaných ve škole.

Účastníci

Jeden projekt musí být uskutečněn ve skupince 3 - 30 studentů, základních či středních škol. Studenti nemusí být ze stejné třídy, ale musí být ze stejné školy, na území hlavního ěsta Prahy. Na jedné škole může být více různých projektů, na každém se musí účastnit jiná skupina studentů.

Popis projektu

Součástí projektu musí být: popis projektu a jeho cíl/e, seznam studentů pracujících na projektu, rozpočet a fotodokumentace - vložený na stránce skolabezplastu.cz.

Ukončení přihlašování projektů do 23. Května. Projekty přihlášené po skončení přihlašování nebudou hodnoceny a nemohou získat ceny.

Do ukončení přihlašování musí být dosaženo domluvy se školou o uskutečnění projektu.

Průběh soutěže

Projekty je možné přihlašovat od 23. 4. 2019 do 23. 5. 2019. Po končbude vybráno porotou nominovanou radním Vítem Šimralem, 10 projektů. Ty budou následně soutěžit ve veřejném hlasováním do 10. 6. 2019. Vyhlášení vítězů hlasování proběhne 11. 6. 2019, ti pokud dokončí své projekty do 31. 9. 2019 získají cenu, viz níže.

Ceny

Každý projekt může dostat až 10 000Kč (maximálně do výše rozpočtu) jako podporu k naplnění projektu. Finance mohou použity pouze na účely projektu. Ceny budou vyplaceny zpětně po naplnění projektu. Projekty musíi být naplněny nejpozdějí do října 2019.