Hydra Logo

Pravidla

Soutěž Škola bez plastů bude probíhat na území hlavního města Prahy od 23. dubna 2019 do 15. června 2019.

Cíl

Cílem je vymyslet a uskutečnit projekt, který zredukuje množství plastového odpadu ve škole.

Účastníci

Jeden projekt musí být uskutečněn ve skupince 3 - 30 studentů základních či středních škol. Studenti nemusí být ze stejné třídy, ale musí být ze stejné školy na území hlavního města Prahy. Na jedné škole může být více různých projektů, na každém se musí účastnit jiná skupina studentů.

Popis projektu

Součástí projektu musí být: popis projektu a jeho cíl/e, seznam studentů pracujících na projektu, rozpočet a fotodokumentace – vše vloženo na stránce skolabezplastu.cz. Ukončení přihlašování projektů do 23. května 2019. Projekty přihlášené po tomto datu nebudou hodnoceny.

Průběh soutěže

Projekty je možné přihlašovat od 23. dubna 2019 do 23. května 2019. Po ukončení přihlašování bude vybráno odbornou porotou 10 projektů, které postoupí do veřejného hlasování. Ty budou následně soutěžit ve veřejném hlasováním do 10. června 2019. V Vyhlášení vítězů hlasování proběhne 11. června 2019.

Ceny

Každý projekt může dostat až 10 000Kč (maximálně do výše rozpočtu) jako podporu k naplnění projektu. Projekty musí být naplněny nejpozději do 31. října 2019.